Terug naar Cases

Mar-In Controls B.V.

De maritieme oplossingen van Mar-in Controls zijn o.a. installaties voor brandstofsystemen van motoren van grote zeeschepen en meetsystemen voor brandstofverbruik.

Nieuwe emissie eisen

Door de nieuwe emissie eisen voor zeeschepen in kustgebieden, de zogenaamde SECA-gebieden (Sulphur Emission Controlled Areas) dienen zeeschepen bij binnentreden een schonere brandstof te verstoken in de motoren. Na het wegverkeer en de energiecentrales gelden er nu voor de scheepvaart ook steeds strengere eisen voor de uitstoot van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.

De oplossing

De maritieme divisie van Mar-In Controls heeft voor de beperking van zwaveluitstoot een duurzame oplossing ontwikkeld met de 'SoftSwitch', waarmee een schip volledig automatisch kan overschakelen op een ander type brandstof en het verbruik en tijdstip kan registreren.

De SoftSwitch is een systeem om tijdens de vaart automatisch en gecontroleerd van type brandstof te wisselen. Van zware stookolie naar dieselolie en vice versa. Omdat deze typen brandstof zeer verschillende eigenschappen hebben, is dit overschakelen een proces dat heel nauwkeurig en gecontroleerd moet verlopen. Viscositeit en temperatuur worden continu geregeld. Zware stookolie moet bijvoorbeeld verwarmd worden tot 130 ºC om te verstuiven, terwijl dieselolie juist weer gekoeld moet worden tot 30 ºC in verband met smeringeigenschappen en bovenmatige gasvorming. Om temperatuurspanningen in de motor te voorkomen, is het hele proces bovendien gebonden aan een tijdstraject hetgeen is bepaald door de temperatuurgradiënt van de motor. Automatisering van dit proces vermindert de kans op vergissingen en fouten, te grote slijtage en in het ergste geval: LOP (Loss Of Propulsion = verlies van drijfkracht).

Strengere eisen

Door strengere regels voor uitstoot van zwavelhoudende verbrandingsgassen in Europese wateren per 1 januari 2015, is de toepassing van de SoftSwitch zeer actueel geworden. De SoftSwitch stelt een schip in staat tijdig over te schakelen naar schonere dieselolie als brandstof, om aan de nieuwe 0,1% zwavelnorm te voldoen. En weer terug naar zware stookolie omdat dieselolie nog altijd 50% duurder is.

Naleving en controle van de strengere uitstootregels is een nieuwe taak voor de havenautoriteiten. Scheepseigenaren en reders moeten kunnen aantonen welke brandstof, waar en in welke hoeveelheden is gebruikt.

Ticketprinter van GeBE

Reden om de SoftSwitch uit te rusten met een printer die een ticket produceert met een logbestand van het complete proces met alle data en tijdstippen van de switch-over: een fysiek bewijs van het gebruik van de juiste brandstof.

Uiteindelijk is gekozen voor een ticketprinter van Isotron Systems. Uitgangspunt was het optimaal uitprinten van data in een goede layout vanuit de Logic Controller. Daarnaast is de compacte en eenvoudige inbouwwijze van de GeBE ‘Maximulde’ en het eenvoudig kunnen uitwisselen van de papierrol een gewenste en prettige bijkomstigheid. Door gebruik te maken van de thermo-direct printer wordt het onderhoud beperkt tot het uitwisselen van de papierrol en is er geen ander verbruiksmateriaal zoals inkt of printlinten meer nodig.

Isotron maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK