Richtlijnen

ROHS

Als leverancier van hoogwaardige elektronische-, elektrotechnische componenten en subsystemen voor industriële automatisering, heeft Isotron Systems te maken met de RoHS-richtlijnen (Restriction of Hazardous Substances).

De RoHS-richtlijnen maken deel uit van een reeks Europese milieumaatregelen. Deze wetgeving is geformaliseerd in richtlijn 2002/95/EG. Dit brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee voor producenten, importeurs, detaillisten en distributeurs van elektrische producten en onderdelen.

De RoHS-richtlijn verbiedt vanaf 1 juli 2006 het op de Europese markt brengen van nieuwe elektrische en elektronische apparaten, die meer dan de maximum toegelaten hoeveelheid lood, cadmium, kwik, Chroom VI Oxyde (CR6+), brandvertragende poly-gebromeerde bifenyl (PBB) en poly-gebromeerde difenylether (PDBE) bevatten.

Deze RoHS-verordening is een EU-richtlijn. Dit houdt in dat de bepalingen van deze richtlijn moeten worden nageleefd door alle EU-lidstaten.

Hieronder vindt u een ondertekende verklaring in PDF-formaat van de directie van Isotron Systems B.V..

PDF-formaat verklaring RoHS en WEEE-richtlijnen

 

REACH

Als leverancier van hoogwaardige elektronische-, elektrotechnische componenten en subsystemen voor industriële automatisering, heeft Isotron Systems te maken met de REACH-richtlijnen (Registration Evaluatio Authorisation an restriction of Chemicals) EC Regulation 1907/2006.

Isotron Systems heeft conform deze verordening de rol van "importeur" van "voorwerpen" en committeert zich aan deze verordening. Indien men een verklaring van Isotron betreffende REACH nodig heeft, kan men via onderstaande link downloaden.

PDF-formaat verklaring REACH-richtlijnen

 

Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

Het werken in werkplaatsen en op bouwlocaties brengt risico met zich mee. Deze risico’s kunnen een gevaar worden wanneer vakkennis ontbreekt en veiligheidsregels worden genegeerd.

Isotron Systems B.V. is zich daar terdege van bewust. Aangezien Isotron als ‘VAR' (Value Adding Reseller) actief is in de markt, heeft Isotron de procedure ingevoerd om de regels en procedures van onze opdrachtgevers, indien relevant bijvoorbeeld als Isotron ter plaatse ‘on site’ support levert, strikt op te volgen en na te leven. Hierdoor kan Isotron enerzijds de opdrachtgever en anderzijds de medewerker(s) garanderen dat de opgedragen werkzaamheden op een zodanige wijze worden uitgevoerd dat geen schade ontstaat aan mens, machine en milieu.

Hiervoor heeft Isotron een handboek opgesteld. Dit handboek geeft een overzicht van de elementaire veiligheidsregels en procedures zoals die binnen het bedrijf bestaan. De medewerkers van Isotron Systems B.V., maar ook door Isotron ingehuurd personeel en/of medewerkers van onderaannemers, worden geacht volgens in dit handboek opgenomen regels en procedures te handelen en deze te ondersteunen.

Het naleven van de regels binnen het bedrijf m.b.t. het voorkomen van onveilige, ongezonde, of milieuschadelijke situaties is niet vrijblijvend. Het moet duidelijk zijn dat de directie een zeer groot belang hieraan hecht. Bij het ongeoorloofd niet naleven van de betreffende regels zijn sancties niet uitgesloten.

Het beleid dat de directie nastreeft heeft voornamelijk betrekking op de volgende doelstellingen:

  • minimaal voldoen aan de eisen van de (Arbo)wetgeving.
  • voorkomen van persoonlijk letsel (ongevallen en incidenten);
  • voorkomen van materiële en milieuschade;
  • streven naar continue verbetering op het gebied van VGM.

Dit geldt voor het eigen en tijdelijke personeel en overige personeel van derden.

Daarnaast voert het bedrijf een gericht beleid om medewerkers die arbeidsongeschikt zijn terug te brengen in het bedrijf. Indien nodig zal dit geschieden op een aangepaste werkplekken of door middel van aangepaste werkmethoden.

De directie is zich er terdege van bewust dat hierdoor niet alleen de belangen van de medewerker, maar ook die van de opdrachtgever gediend worden. Bovenvermelde doelstellingen geven immers direct en indirect aanleiding tot een efficiëntere organisatie, het voorkomen van (materiële) schade aan mens en milieu en een reductie van de kosten.

Van alle medewerkers wordt geëist dat zij de doelstellingen van de directie mede onderschrijven. Van ieder personeelslid wordt verwacht dat hij/zij zijn/haar arbeid uitvoert, overeenkomstig de veiligheidsregels van het bedrijf. Bovendien wordt van iedereen verwacht dat men collega’s, die op een onveilige en/of ongezonde manier arbeid verrichten, hierop attent maakt.

Hieronder vindt u het VGM plan van Isotron Systems in PDF-formaat.

PDF-formaat VGM plan Isotron

Privacy verklaring

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Hieronder vindt u de privacy verklaring van Isotron Systems in PDF-formaat.

PDF-formaat privacy verklaring Isotron

Nieuws

Uitbreiding Pizzato veiligheidsschakelaars...

Pizzato Elettrica introduceert de nieuwe compacte ST G-serie in de reeks RFID-veiligheidsschakelaars. Het grote voordeel van deze ST G RFID...

Lees meer

Geef Industry 4.0 een boost!

Op 4 december 2019 j.l. hebben wij in België, samen met de Howest Hogeschool Kortrijk en onze partner VDH Software Solutions, een...

Lees meer

R30NE1 Modbus/TCP netwerkmodule van M-system

Graag introduceren wij u de nieuwe R30NE1 Modbus/TCP netwerkmodule voor de R30 remote IO-serie van M-system. Dit compacte en zeer flexibele...

Lees meer

Versterking Isotron Systems

Vanaf 1 oktober jl. is ons team in België versterkt met de komst van Jürgen van den Driessche van Schneider Electric. Isotron Systems BVBA (België...

Lees meer

Tri-Tronics CLS Ultrasone vorksensor

Met deze ultrasone Clear Label Sensor (CLS) van Tri-Tronics is het detecteren van transparante of doorschijnende etiketten/labels geen...

Lees meer

TPC-71W: compacte touchpanel PC

De TPC-71W is een compacte touchpanel PC uitgerust met een NXP® i.MX 6 Cortex™ -A9 dual/quad-core processor. Het 7-inch TFT LCD-display met...

Lees meer