Richtlijnen

ROHS

Als leverancier van hoogwaardige elektronische-, elektrotechnische componenten en subsystemen voor industriële automatisering, heeft Isotron Systems te maken met de RoHS-richtlijnen (Restriction of Hazardous Substances).

De RoHS-richtlijnen maken deel uit van een reeks Europese milieumaatregelen. Deze wetgeving is geformaliseerd in richtlijn 2002/95/EG. Dit brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee voor producenten, importeurs, detaillisten en distributeurs van elektrische producten en onderdelen.

De RoHS-richtlijn verbiedt vanaf 1 juli 2006 het op de Europese markt brengen van nieuwe elektrische en elektronische apparaten, die meer dan de maximum toegelaten hoeveelheid lood, cadmium, kwik, Chroom VI Oxyde (CR6+), brandvertragende poly-gebromeerde bifenyl (PBB) en poly-gebromeerde difenylether (PDBE) bevatten.

Deze RoHS-verordening is een EU-richtlijn. Dit houdt in dat de bepalingen van deze richtlijn moeten worden nageleefd door alle EU-lidstaten.

Hieronder vindt u een ondertekende verklaring in PDF-formaat van de directie van Isotron Systems B.V..

PDF-formaat verklaring RoHS en WEEE-richtlijnen

 

REACH

Als leverancier van hoogwaardige elektronische-, elektrotechnische componenten en subsystemen voor industriële automatisering, heeft Isotron Systems te maken met de REACH-richtlijnen (Registration Evaluatio Authorisation an restriction of Chemicals) EC Regulation 1907/2006.

Isotron Systems heeft conform deze verordening de rol van "importeur" van "voorwerpen" en committeert zich aan deze verordening. Indien men een verklaring van Isotron betreffende REACH nodig heeft, kan men via onderstaande link downloaden.

PDF-formaat verklaring REACH-richtlijnen

 

Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

Het werken in werkplaatsen en op bouwlocaties brengt risico met zich mee. Deze risico’s kunnen een gevaar worden wanneer vakkennis ontbreekt en veiligheidsregels worden genegeerd.

Isotron Systems B.V. is zich daar terdege van bewust. Aangezien Isotron als ‘VAR' (Value Adding Reseller) actief is in de markt, heeft Isotron de procedure ingevoerd om de regels en procedures van onze opdrachtgevers, indien relevant bijvoorbeeld als Isotron ter plaatse ‘on site’ support levert, strikt op te volgen en na te leven. Hierdoor kan Isotron enerzijds de opdrachtgever en anderzijds de medewerker(s) garanderen dat de opgedragen werkzaamheden op een zodanige wijze worden uitgevoerd dat geen schade ontstaat aan mens, machine en milieu.

Hiervoor heeft Isotron een handboek opgesteld. Dit handboek geeft een overzicht van de elementaire veiligheidsregels en procedures zoals die binnen het bedrijf bestaan. De medewerkers van Isotron Systems B.V., maar ook door Isotron ingehuurd personeel en/of medewerkers van onderaannemers, worden geacht volgens in dit handboek opgenomen regels en procedures te handelen en deze te ondersteunen.

Het naleven van de regels binnen het bedrijf m.b.t. het voorkomen van onveilige, ongezonde, of milieuschadelijke situaties is niet vrijblijvend. Het moet duidelijk zijn dat de directie een zeer groot belang hieraan hecht. Bij het ongeoorloofd niet naleven van de betreffende regels zijn sancties niet uitgesloten.

Het beleid dat de directie nastreeft heeft voornamelijk betrekking op de volgende doelstellingen:

  • minimaal voldoen aan de eisen van de (Arbo)wetgeving.
  • voorkomen van persoonlijk letsel (ongevallen en incidenten);
  • voorkomen van materiële en milieuschade;
  • streven naar continue verbetering op het gebied van VGM.

Dit geldt voor het eigen en tijdelijke personeel en overige personeel van derden.

Daarnaast voert het bedrijf een gericht beleid om medewerkers die arbeidsongeschikt zijn terug te brengen in het bedrijf. Indien nodig zal dit geschieden op een aangepaste werkplekken of door middel van aangepaste werkmethoden.

De directie is zich er terdege van bewust dat hierdoor niet alleen de belangen van de medewerker, maar ook die van de opdrachtgever gediend worden. Bovenvermelde doelstellingen geven immers direct en indirect aanleiding tot een efficiëntere organisatie, het voorkomen van (materiële) schade aan mens en milieu en een reductie van de kosten.

Van alle medewerkers wordt geëist dat zij de doelstellingen van de directie mede onderschrijven. Van ieder personeelslid wordt verwacht dat hij/zij zijn/haar arbeid uitvoert, overeenkomstig de veiligheidsregels van het bedrijf. Bovendien wordt van iedereen verwacht dat men collega’s, die op een onveilige en/of ongezonde manier arbeid verrichten, hierop attent maakt.

Hieronder vindt u het VGM plan van Isotron Systems in PDF-formaat.

PDF-formaat VGM plan Isotron

Nieuws

Multifunctionele regelaar met PLC-...

De nieuwe KS98-2: Automation made easy conform Industrie 4.0 De KS98-2 regelaar is de nieuwste procesregelaar van PMA. Deze regelaar is...

Lees meer

Slagmeting in hydraulische cilinders met...

Positiemetingen tot 5 meter zonder boren in cilinders Vanuit de ruim 30 jaar ervaring in draadencoders ontwikkelde SIKO de SGH-serie. Het...

Lees meer

Whitepaper - Edge Gateway in IIoT

Inzet van Edge Gateway in IIoT-applicatie verbetert bedrijfsresultaat Steeds meer bedrijven zien de voordelen van IIoT (Industrial Internet of...

Lees meer

“Meten is weten, regelen is regeren"

De verkoop en ondersteuning van de West Control Solutions producten van TMC Instruments uit Zeist is per 1 januari 2018 aan Isotron Systems B.V. (www...

Lees meer

Pro-face XL displays; size does matter!

Productiebedrijven investeren in ‘slimme’ faciliteiten door end-to-end processen te automatiseren, waardoor kleinere series en op maat gemaakte...

Lees meer

Nieuw kleurencamera’s In-Sight 7000 GEN2 en...

De nieuwe Cognex In-Sight camera’s 7000 GEN2 en 8000 zijn nu ook verkrijgbaar in kleur. De 7000 GEN2 heeft een IP67-behuizing en heeft dezelfde...

Lees meer